Strona główna Opisywanie okręgu na trójkącie Opisywanie okręgu na czworokącie Linki do stron o podobnej tematyce O autorce


Ruchoma konstrukcja okręgu opisanego na trójkącie


Jeżeli wszystkie wierzchołki trójkąta leżą na okręgu to mówimy, że okrąg jest opisany na tym trójkącie.
Środek takiego okręgu O, znajduje się w punkcie przecięcia symetralnych boków trójkąta.
Konstrukcja znajdująca się na aplecie obok pomoże Ci się zapoznać szczegółowo z pojęciem opisania okręgu na trójkącie i odpowiedzieć na podstawowe pytania z nim związane

By z niej skorzystać należy:

1 .Pliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na okno apletu aż do pojawienia się takiego paska

2 .Przeciągnąć jego suwak maksymalnie z prawej do lewej strony.

3 .
SPOSÓB I
Kliknąć by zobaczyć kolejne etapy konstrukcji i samodzielnie kierować szybkością jej powstawania.

SPOSÓB II
Kliknąć by zapewnić automatyczne wykonywanie się konstrukcji.

4 .Wybrać dowolny wierzchołek trójkąta i nim poruszać.

5 .Zwrócić uwagę na kąty i położenie środka okręgu opisanego.
A oto jak wygląda konstrukcja tego zadania W szkole na lekcji matematyki:

1. Kreślimy trójkąt BCA.
2. Znajdujemy symetralne odcinków: |CB|, |CA| i |AB|.
3. Zaznaczamy punkt O, będący punktem przecięcia się symetralnych.
4. Kreślimy okrąg o środku w punkcie przecięcia się symetralnych O i promieniu  r = |OB|=|OC|=|OA|.Spróbuj odpowiedzieć na poniższe pytania :