SCENARIUSZ LEKCJI

Powstawanie rzutów prostokątnych

Zasady rysowania w 3 rzutach prostokątnych

 

  1. Określenie klasy: 5
  2. Przedmiot nauczania: matematyka
  3. Czas trwania lekcji: 45 min.
  4. Temat: Powstawanie rzutów prostokątnych. Zasady rysowania w 3 rzutach prostokątnych.
  5. Cele nauczania:

A/ cele ogólne lekcji:

Zrozumienie zasad powstawania rzutów prostokątnych

Zrozumienie zasad rysowania trzech rzutów prostokątnych

B/ szczegółowe treści:

Umiejętność wyobrażenia sobie przedmiotu na podstawie trzech rzutów prostokątnych

Znajomość terminologii stosowanej w rysunku technicznym

Umiejętność posługiwania się przyborami kreślarskimi

Zasady stosowania grubości linii w rys. tech.

Wykonanie prostego rysunku bryły w trzech rzutach prostokątnych

C/ cele operacyjne:

  1. Poziom wiadomości:

Uczeń wie: (pamięta)

Uczeń rozumie:

  1. Poziom umiejętności

Uczeń stosuje wiedzę w sytuacji typowej: