SPIS TESTÓW

Oto zestaw 5 testów matematycznych, dzięki którym można w sposób
łatwy sprawdzić wiadomości uczniów klasy I gimnazjum na koniec działu
"Czworokąty - własności":


STRONA GŁÓWNA