UŁAMKI ZWYKŁE

Do rysunków dopasuj odpowiadające im ułamki.

Aby dopasować ułamki do obrazków wybierz odpowiedni ułamek, a następnie przeciągnij go na rysunek. Po wykonaniu ćwiczenia naciśnij klawisz Sprawdź, aby dowiedzieć się czy dobrze rozwiązałeś zadanie.