INFORMACJE1


 
Spójrz na ułamki.
 
 

Ułamki pokolorowane na zielono nazywamy ułamkami właściwymi.
Ułamki pokolorowane na czerwono nazywamy ułamkami niewłaściwymi.
Ułamki pokolorowane na czerwono w kółeczkach to ułamki niewłaściwe
równe 1 .

 
UŁAMKI WŁAŚCIWE
  Ułamkami właściwymi nazywamy ułamki, których licznik jest mniejszy od mianownika
np.

Ułamki właściwe są mniejsze od 1.
 
UŁAMKI NIEWŁAŚCIWE
 Ułamki, w których licznik jest większy od mianownika bądź jemu równy, nazywamy ułamkami niewłaściwymi.
np.

Ułamki niewłaściwe są większe lub równe 1.
 
Wyłączanie całości z ułamków niewłaściwych.
 Poniżej znajduje się kilka przykładów na wyłączanie całości z ułamków niewłaściwych:
 Przykład 1.
 
 Przykład 2.
 
 Przykład 3.
 
 
Liczby mieszane.
 Liczby składające się z części całkowitej i części ułamkowej
np.


nazywamy liczbami mieszanymi.
 
 
Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy.