Przejdź do obliczania procentu z danej liczbyObliczanie procentu danej liczby.
Przejdź do obliczania liczby, gdy dany jest jej procentObliczanie liczby, gdy dany jest jej procent.
Przejdź do obliczania jakim procentem jednej liczby jest druga liczbaJakim procentem jednaj liczby jest druga liczba?


Pięknie pachnie
W tym dziale udoskonalimy umiejętność zamiany procentów na ułamki.

Oto jeden ze sposobów:

Aby obliczyć procent danej liczby należy:
   1 - zamienić procenty na ułamek,
   2 - otrzymany ułamek przemnożyć przez liczbę, której jest częścią.

Przykład:
Oblicz 15% liczby 60.
Piętnaście procent 1 - zamieniamy procent na ułamek,
Dziewięć 2 - ułamek mnożymy przez liczbę.
Poniżej zamieszczono przykład graficzny:
Na młodej jabłoni rozwinęło się 60 kwiatów.

60 kwiatków60 kwiatków60 kwiatków 60 kwiatków60 kwiatków60 kwiatków60 kwiatków60 kwiatków 60 kwiatków60 kwiatków60 kwiatków60 kwiatków60 kwiatków 60 kwiatków60 kwiatków60 kwiatków60 kwiatków60 kwiatków 60 kwiatków60 kwiatków60 kwiatków60 kwiatków60 kwiatków 60 kwiatków60 kwiatków60 kwiatków60 kwiatków60 kwiatków 60 kwiatków60 kwiatków60 kwiatków60 kwiatków60 kwiatków 60 kwiatków60 kwiatków60 kwiatków60 kwiatków60 kwiatków 60 kwiatków60 kwiatków60 kwiatków60 kwiatków60 kwiatków 60 kwiatków60 kwiatków60 kwiatków60 kwiatków60 kwiatków 60 kwiatków60 kwiatków60 kwiatków60 kwiatków60 kwiatków 60 kwiatków60 kwiatków60 kwiatków60 kwiatków60 kwiatków

Poradnik działkowca, dla poprawy wielkości owoców, zaleca usunięcie 15% kwiatów.
Ile kwiatów należy zerwać?


Żeby otrzymać dorodne owoce, należy usunąć 9 kwiatów.


9 kwiatków9 kwiatków9 kwiatków9 kwiatków9 kwiatków 9 kwiatków9 kwiatków9 kwiatków9 kwiatków


Wczytaj stronkę z przykładamiPrzykłady


Wczytaj stronkę z zadaniamiZadania


Otwórz stronkę z dominemDomino


Przejdź do góry stronydo góry

Otwórz programProgram ćwiczący sprawność obliczania procentu danjej liczby.


Już wszytko wiem


Oto jeden ze sposobów:

 Aby obliczyć liczbę, gdy dany jest jej procent, należy:
   1 - zamienić procent na ułamek,
   2 - wartość liczbową podanej liczby % przemnożyć przez odwrotność uzyskanego ułamka.

 Tego typu zadania można rozwiązać kilkoma sposobami. Wiemy już, z działu zamiana procentów na ułamki zwykłe, że:
50% to połowa,
25% to ćwierć,
10% to jedna dziesiąta,
20% to jedna piąta.
Przykład:
Znajdź liczbę, której 50% jest równe 16.

Wiemy, że 50% to połowa. Czyli mamy znaleźć liczbę, której połowa jest równa 16.

x - szukana liczba
- zapisujemy w postaci wyrażenia,
- procenty zamieniamy na ułamek,
- zapisujemy w postaci wyrażenia,
- wyliczamy x,
- sprawdzamy.
Wiemy, że 50% jabłek to 16 jabłek.
16 jabłek16 jabłek16 jabłek16 jabłek 16 jabłek16 jabłek16 jabłek16 jabłek 16 jabłek16 jabłek16 jabłek16 jabłek 16 jabłek16 jabłek16 jabłek16 jabłek
Wszystkich jabłek jest dwa razy więcej, czyli 32, bo: Wszystkich jabłek jest 32.
32 jabłek32 jabłek32 jabłek32 jabłek 32 jabłek32 jabłek32 jabłek32 jabłek 32 jabłek32 jabłek32 jabłek32 jabłek 32 jabłek32 jabłek32 jabłek32 jabłek 32 jabłek32 jabłek32 jabłek32 jabłek 32 jabłek32 jabłek32 jabłek32 jabłek 32 jabłek32 jabłek32 jabłek32 jabłek 32 jabłek32 jabłek32 jabłek32 jabłek


Wczytanie stronki z przykładamiPrzykłady


Wczytanie stronki z zadaniamiZadania


Otwórz stronki z dominemDomino


Przejdź do góry stronydo góry

Otwórz programProgram ćwiczący sprawność obliczania liczby, gdy dany jest jej procent.


Dobry ten arbuz
W tym dziale przyda nam się umiejętność zamiany ułamków zwykłych na procenty.


Oto jeden z przykładów postępowania:

Aby obliczyć, jakim procentem liczby k jest liczba a, należy:
   1 - zapisać w postaci ułamka ,
   2 - otrzymany ułamek zamienić na procent.

Przykład:

 Mama polała różowym lukrem 3 serca, a czerwonym 9. Oblicz ile procent wszystkich ciastek stanowią serca różowe.

Obliczenia:
 1 - ustalamy ile jest wszystkich serduszek,

 2 - zapisujemy w postaci ułamka zwykłego proporcję liczby serc różowych do liczby wszystkich serc,

 3 - zamieniamy ułamek zwykły na procenty.

12 serc12 serc12 serc 12 serc12 serc12 serc 12 serc12 serc12 serc 12 serc12 serc12 serc Zapisujemy w postaci ułamka i skracamy:

zamieniamy ułamek na procenty:
4 serca4 serca4 serca4 serca


Wczytaj stronę z przykładamiPrzykłady


Wczytaj stronkę z zadaniamiZadania


Przejdź do góry stronydo góry